بورس تهران معاملات نخستین روز هفته را با فشار عرضه مشابه با وضعیت کسل‌کننده هفته گذشته آغاز کرد و در یک بازار قفلی شاهد تشکیل صفوف عریض و طویل در اکثر قریب به اتفاق نمادهای ارزنده و غیر ارزنده بودیم. در نتیجه این رویداد، شاخص کل با افت ٩ هزار واحدی تا ارتفاع یک میلیون و ٢۴٠ هزار واحدی عقب نشست. نکته جالب اینکه کماکان دلار در محدوده ٢۵ هزار تومانی دادوستد می‌گردد. در بازار مسکن هیچ‌گونه افت قیمتی محقق نشده است. بازار پول نیز همان مسیر گذشته را طی می‌کند و تنها بازاری که کماکان روند کاهشی و بحرانی را طی می‌کند، بازار سرمایه است و این در شرایطی است که ...