بورس تهران معاملات آخرین روز کاری هفته را با یک فشار عرضه‌ای بزرگتر و قوی‌تر از روزهای قبل استارت زد و تا پایان ساعت معاملات با همان فرمان به کار خود ادامه داد. در نتیجه این رویداد شاخص کل با ثبت افت نزدیک به ١١ هزار واحدی تا ارتفاع یک میلون و ٢۴٩ هزار واحدی عقب نشست. درخصوص بازار چهارشنبه حرفی برای گفتن نیست. واقعا دلیل این حجم از بدبینی یا شاید بهتر باشد بگوئیم بد رفتاری با بازار را نمی‌دانیم. برخی دلیل این وضعیت را روشن نبودن وضعیت سیاسی در سطح بین‌الملل بیان می‌کنند. عده‌ای دیگر سیاست‌های ...