شرکت بازرگانی آهن و فولاد میلاد ( بمیلا) به محدوده حمایتی فیبوناچی ١۴۶٠٠ ریال رسیده و با افزایش تقاضا مواجه شده است. به تازگی مقداری به زیر حمایت روند صعودی بلندمدتی خود نفوذ کرده...