بورس ٢۴ : مهمترین رخداد پیش روی کشور جدی شدن بازگشت ایالات متحده آمریکا به توافقی است که دونالد ترامپ سه سال پیش از آن خارج شد و نتیجه این رویداد التهاب شدید اقتصاد ایران و تورم بی سابقه بود.در پی این تصمیم آمریکا ، مجموع بازارهای مالی و سرمایه گذاری ایران با رشد ١٠ برابری نرخ ارز مواجه شد که در این میان به دلیل تمایل دولت برای مهار تورم و نقدینگی از طریق بورس ، بازار سهام در میان سایر بازارهای سرمایه گذاری با شتاب بسیار بالاتری رشد کرد که در نهایت از تابستان گذشته به طور نسبی بورس تهران نیمی از مسیر طی شده در این التهاب سه ساله را برگشت....