طی روز چهارشنبه با انتشار اخبار و شایعات در خصوص نشست سیاسی ایران و تداوم ریزش دلار در بازار ارز، در بازار سرمایه نیز از همان ابتدا شاهد افزایش فشار فروش به ویژه در نمادهای بزرگ و شاخص ساز و گشایش معاملات در کف قیمتی و صف‌های فروش بودیم چنانکه.........