بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اسفند، تولیدات شرکت طی دوره ١٢ ماهه سال ٩٩ بالغ بر ٨١۶.٨ هزار تن انواع میلگرد شاخه و کلاف و همچنین ضایعات تولید بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و با تولید ٨۶٧.٣ هزار تن.......