طی معاملات امروز نیز با توجه به هیجانات و جو منفی ایجاد شده در بازار طی هفته جاری، همچنان شاهد افزایش فشار فروش از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی بودیم چنانکه معاملات در نمادهای بزرگ و شاخص سازی همچون .......