بررسی نموداری رفتار شاخص کل از سال ٧١ تا کنون در چارچوب زمانی ماهانه ، نشان می دهد که پیش از این شاخص کل در ٣ مرحله دچار اصلاح جدی شده است که در ذیل به اختصار آنها را شرح می دهیم...
اصلاح جدی بورس به روایت نمودارهای تاریخی، از دوره سازندگی تا اصلاحات،دولت مهرورز و تدبیر و امید

تحلیل رفتاری شاخص کل :

بررسی نموداری رفتار شاخص کل از سال 71 تا کنون در چارچوب زمانی ماهانه ، نشان می دهد که پیش از این شاخص کل در 3 مرحله دچار اصلاح جدی شده است که در ذیل به اختصار آن ها را شرح می دهیم :

اولی از اواخر دولت سازندگی شروع شد و تا نیمه های مهر ماه سال 77 ادامه داشت.

دومین اصلاح کلیدی بازار در اواخر دوره دولت اصلاحات شروع شد. سیاست های محمود احمدی نژاد در قبال بورس و قمارخانه خواندن این بازار موجب شد تا پس از معرفی او به عنوان رئیس جمهور روزنامه های اقتصادی تیتر بزنند که نفس ها در تالار شیشه ای در سینه حبس شد! این اصلاح تقریبا تا پایان دور اول دولت محمود احمدی نژاد ادامه داشت.

سومین اصلاح کلیدی بازار در همان سال اول دولت تکنوکرات روحانی رقم خورد. پس از گشایش های سیاسی شکل گرفته بازار واکنش تند و تیزی به این رویدادها نشان داد و اغلب اخبار سیاسی را پیشخور کرد و زمانیکه که متوجه شد بسیاری از گشایش ها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست در تصمیم خود تجدید نظر کرد. مضاف بر اینکه افزایش نرخ بهره بانکی تا سطح 28 درصد تیر خلاص را بر پیکره بازار بورس شلیک کرد...

بررسی رفتار نماگر بازار در این 3 ریزش نشان می دهد که هیچ گاه موج ریزشی بیش از 23 درصد رالی قبلی را اصلاح نکرده است. بنابراین اگر این بار هم شاخص بخواهد رفتار قبلی را تکرار کند نهایت اصلاح بازار تا حوالی 950 هزار واحد خواهد بود. (دقت کنید نهایت اصلاح بازار نه الزام به رسیدن به سطح مذکور) پیش تر مشاهده شده که نماگر بازار پیش از آنکه به این سطح برسد چرخش معناداری داشته است.

اما از بُعد زمانی اصلاح های شاخص کل در 2 دو دوره از 3 اصلاح مذکور در حدود 2 سال زمان بر بوده است. جالب اینکه در این دو دوره برگشت معناداری نداشتیم و روند غالب اصلاحی بوده است. تنها دوره ای که بازار تا نزدیکی سقف قبلی برگشت داشت در 4 سال اول محمود احمدی نژاد بود که اصلاح بازار در این دوره در حدود 4 سال زمان برد.