طی معاملات امروز نیز با تداوم هیجانات و جو منفی بازار و با افزایش فشار فروش در عموم نمادها، معاملات در نمادهای بزرگ و شاخص ساز گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی، گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و .......