برخی سرمایه گذاران با مشاهده رشد شدید قیمت مواد خام در سال گذشته میلادی، سهم این مواد را در سبد دارایی شان بالا برده اند. آیا این اقدام درست بوده یا آنها اکنون با ریسک های بزرگ رو به رو هستند؟ این گروه از سرمایه گذاران باید ضمن توجه به واقعیت هایی که در اقتصاد جهان وجود دارد و تحولاتی که پیش بینی شده در ماه ها و سال های آینده رخ می دهد ..