نوشتاری از علی محمد بد کارشناس بازار سرمایه معتقدم در سال ۱۴۰۰ و در خصوص شاخص کل نیز بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته خواهیم داشت ، برخی شرکت ها به طور افراطی افزایش یافتند که این ها باید هر چه زودتر تعدیل شوند تا وضعیت باز گردد...
بورس امسال دست کم ٣٠ درصد رشد می کند

علی محمد بد
با توجه به کسری بودجه دولت و تورمی که در سال پیش رو خواهیم داشت، به طوری که می توان گفت حداقل ۴۰ درصد تورم را خواهیم داشت به طور قطع نگه داشت پول در این اوضاع در سپرده های بانکی به صلاح نخواهد بود و سبب افت ارزش دارایی افراد خواهد بود.
بنابر این سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت به طور قطع به ضرر افراد خواهد بود. از جمله بازارهای دیگری که می توانند جایگزین شوند بازار ارز است که معتقدم قطعا به توافقی با آمریکا خواهیم رسید و در نهایت تغییر در این بازار ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان خواهد بود که درصد ناچیزی است.
بازار مسکن نیز با توجه به این که افزایش قیمت مصالح ساختمانی را داشته ایم و از سویی برای شیوه ساخت و ساز، فضایی که برای پارکینگ های ساختمانی در نظر گرفته اند ، بیش از گذشته است ، نهایتا تعداد واحدها کاهش پیدا کرده و قیمت تمام شده آن ها افزایش می یابد بر همین اساس نقدینگی و سیالیت آن بازار ریسک بالایی خواهد داشت.
در نهایت بازار سهام خواهد بود. معتقدم به دلیل دستکاری ها و تصمیماتی که اخیرا در خصوص درصد دامنه نوسان و... اتخاذ شده این تصمیمات کمی نگرانی ایجاد کرده و سبب شده افراد ناآگاهی که وارد بورس شده اند به هر شکلی بخواهند سهام خود را به فروش برسانند.
از سویی سهامداران سهام عدالت نیز وارد بازار شده اند و حجم عرضه را افزایش دادند.
به هر حال ما دوره گذرای داریم و ممکن است کاهشی هم داشته باشیم اما قطعا بازار باز خواهد گشت و شرایط عادی خواهد شد.
معتقدم در سال ۱۴۰۰ و در خصوص شاخص کل نیز بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته خواهیم داشت ، برخی شرکت ها به طور افراطی افزایش یافتند که این ها باید هر چه زودتر تعدیل شوند تا وضعیت باز گردد.
به طور کلی در حال حاضر صنایع کانی و غیر فلزی صادراتی مانند سنگ آهنی ها یا حوزه مس قطعا جزو صنایع پیشرو خواهند بود پس از آن پتروشیمی ها هستند و در نهایت شرکت هایی که دارای پروژه باشند.پس در فروش سهم عجله نکنید.

کارشناس بازار سرمایه