طی معاملات روز چهارشنبه با وجود هیجانات و جو منفی ایجاد شده در بازار و به ویژه در نمادهای بزرگ و شاخص سازی همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و آغاز معاملات این گروه از نمادهای در .......