بورس ٢۴ : بازار سهام در حالی دومین هفته معاملاتی ١۴٠٠ را آغاز می کند که معاملات هفته قبل خالی از عمق لازم و حداکثر در سطح ١٩ هزار میلیارد تومان به صورت خرد دنبال شد.در هفته پیش رو شاید اخبار سیاسی بتواند تاثیرات مثبتی بر بازار سهام بگذارد اما تاکید ما همچنان این است که انتظار رشد شارپی از بازار را باید کنار گذاشت و به کسب بازدهی های ۶ ماه تا یک سال فکر کرد.