تثبیت ٢۵ هزار تومانی برای نرخ دلار و... حفظ مرز ١١ میلیون تومانی برای سکه بورس ٢۴ - دومین هفته سال ١۴٠٠ بهای ارز و سکه در یک بازار نیمه تعطیل و غیر رسمی، با افزایش محسوسی به اتفاقات بهارانه سال ١۴٠٠ واکنش نشان داد. دلار با تثبیت ٢۵ هزار تومان و سکه با عبور دوباره از مرز ١١ میلیون تومان سال جدید را آغاز کردند و...