آیا باید در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرد؟ چرا بیت کوین حافظ مناسب دارایی ها در برابر تورم نیست؟ آیا قیمت بیت کوین همچنان افزایش خواهد یافت یا شاهد سقوط بلندمدت آن خواهیم بود؟ نقش طلا در این میان چیست؟ رونق بازار ارزهای دیجیتال بویژه بیت کوین اخیرا لطماتی به ..