طی بازار یکشنبه با وجود افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران و سهامداران حقوقی در نمادهای بزرگ و شاخص ساز گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی، معاملات برخلاف انتظار و با افزایش حضور حقیقی‌ها در سمت.......