تغییراتی که در هفته های اخیر در بازارهای مختلف رخ داده سبب نگرانی و سردرگمی سرمایه گذاران شده است. برای مثال رشد شاخص های مالی تقریبا متوقف شده، پیش بینی ها درباره افق بازار طلا تغییر کرده و در بازار فلزات پایه شاهد افت قیمت ها هستیم. در این شرایط عده ای از سرمایه گذاران ..