این هفته سه ماهه نخست سال جاری میلادی پایان می یابد و در این سه ماه، تحولات جدید و مهم در اقتصاد جهان رخ داده است. سرمایه گذاران اکنون با رشد نرخ بازده اوراق خزانه در آمریکا، تنش ها بین چین و آمریکا، روند کند واکسیناسیون علیه کرونا، و .. مواجه هستند. در مطلب حاضر به نکاتی در باره آنچه انتظار می رود ..