طی بازار چهارشنبه با وجود افزایش عرضه از سوی سرمایه‌گذاران و سهامداران حقوقی در نمادهای بزرگ و شاخص ساز گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی، معاملات برخلاف انتظار و با افزایش حضور حقیقی‌ها در سمت تقاضا، در بازه‌های مثبت و .......