چشم انتظاری برای سیگنال ‌های مشخص بورس ٢۴ - بهای دلار در آخرین روز رسمی معاملات بازار تهران در مرز ٢۴ هزار تومان به کار خود پایان داد، تا نسبت به نرخ تقریبا ١۶ هزار تومانی پایان سال ٩٨، افزایش تقریبا ۵٠ درصدی را رقم بزند. در این میان سکه امامی...