بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی شش ماهه و نه ماهه منتشره در سامانه کدال، درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه سوم سال جاری بالغ بر ١۵٣١١.٩٨ میلیارد ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته افزایش ٩ درصدی داشته است. بهای تمام شده نیز .....