گروه پالایشی کار خود را با فشار عرضه تحت تاثیر روند بازار روز یکشنبه آغاز کرد اما با گذر از نیم ساعت ابتدایی رفته‌رفته تقاضا بهبود یافت و اکثر نمادها سبزپوش شدند. شاخص گروه پالایشی پس از واکنش به محدوده حمایتی تبدیل سطوح و باند میانی چنگال ANDREW و یک اصلاح موقت در قالب الگوی مثلث ادامه دهنده، روند جدیدی را آغاز کرده و انتظار می‌رود در نخستین گام پس از گذر از مقاومت ۴ میلیون واحدی، تا سطوح ...