طی بازار امروز با آغاز معاملات عموم نمادهای بازار و همچنین نمادهای بزرگ و شاخص ساز در بازه‌های منفی، شاخص کل نیز در ابتدا کار خود را با روندی نزولی و منفی آغاز نمود و در همان ساعات ابتدایی ........