طی سال جاری میزان فروش شرکت ذوب آهن روندی نزولی داشته چنانکه طی سه ماهه نخست سال، مقدار فروش نسبت به سه ماهه چهارم سال قبل کاهش ۶ درصدی داشته است. طی سه ماهه دوم نیز ......