در گروه پالایشی پس از رشد روزهای اخیر، فشار عرضه مقداری افزایش یافته است اما در مجموع معاملات پویا و پر حجمی را شاهد هستیم. بسیاری از فعالان بازار معتقدند که نقدینگی وارد شده به پالایشی‌ها قدرت خوبی داشته و این روند می‌تواند ادامه داشته باشد. در این گروه شتران یکی از بهترین گزینه‌ها (در مقطع) فعلی است. چراکه این سهم با وجود اصلاح همپای شپنا، اما در تحرکات اخیر پالایشی‌ها رشد و بازدهی خاصی نداشته و در یک قدمی حمایت ٨٠٠ تومانی معامله می‌شود. بنابراین ...