بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی شش و نه ماهه سال جاری، طی سه ماهه سوم سال سود خالص هر سهم شرکت ٨۶۵ ریال بوده است که در مقایسه با شش ماهه اول سال با سود خالص ٨٠۴ ریال به ازای هر سهم، افزایش .......