بر اساس گزارش فعالیت ماهانه بهمن، تولیدات شرکت طی دوره ١١ ماهه سال جاری بالغ بر ٢۶٠.٢۶ هزار تن پلی‌پروپیلن بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید .....