در گروه خودروسازی تلاش‌هایی برای برقراری تعادل صورت گرفت اما نیمه کاره ماند و مجددا دو نماد خودرو و خساپا با صف فروش روبرو شدند. اگر به خاطر داشته باشید اخیرا به این نکته اشاره شد که روند اصلاحی در شاخص گروه خودرویی می‌تواند تا محدوده ٢٢۵ الی ٢۴٠ هزار واحدی ادامه داشته باشد. اکنون که این گزارش را تکمیل می‌کنیم، شاخص این گروه به محدوده ٢۴١ هزار واحدی رسیده است. بنابراین می‌توان گفت که اصلاح در نمادهای سرشناس این گروه نهایتا ...