طلا ، دلار ، مس ، نفت و بورس... نوسان حرکت در یک کانال نزولی میان مدت مشخص است. مهمترین حمایت و مقاومت، حمایت استاتیک محدوده یک میلیون و صد و مقاومت استاتیک محدوده یک میلیون و دویست و پنچاه هزار واحدی است. با توجه به واگرایی موجود بین اندیکاتور و قیمت، به نظر به انتهای اصلاح شاخص حداقل برای کوتاه مدت ، نزدیک شده باشیم...