این روزها سرمایه گذاران در بازار طلا عموما دچار زیان شده اند و این درحالیستکه تا دو ماه پیش همه توصیه می کردند سهم طلا را در سبدهای دارایی بالا ببرید. به هر حال قیمت طلا در سال جدید میلادی تاکنون به شدت کاهش یافته و حالا مهم ترین سوال ..