شرکت نفت سپاهان پس از رسیدن به حمایت فیبوناچی خود در محدوده ١۴٠٠٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده و به تازگی توانسته از روند نزولی خود یعنی مقاومت ١۵۴٠٠ ریالی عبور کند...