طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته همچون سایر روزهای معاملاتی قبل، از همان ابتدا شاهد افزایش فشار فروش و حضور سهامداران و سرمایه‌گذاران حقیقی در سمت عرضه‌ها بودیم چنانکه در بسیاری از نمادها و به ویژه .......