به منظور محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های بورسی و با توجه به معاملات سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار، از قیمت سهام این شرکت‌ها در تاریخ ١۶ اسفند ماه استفاده شده است که از این محل NAV خالص هر سهم ٢٠.۵٧٧ ریال برآورد شده است. در خصوص سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی ......