در گروه فلزی و معدنی، رشد مجدد کامودیتی‌ها در کنار جذب نقدینگی عاملی برای جلب اعتماد بازار خواهد بود. از طرف دیگر تحلیلگران به این اجماع رسیده‌اند که به دلیل فروش خوب ٢ ماه اخیر در اکثر شرکت‌ها، خبرهای خوبی در گزارش‌های ١٢ ماهه خواهیم داشت. در سنگ‌آهنی‌ها، مجوز افزایش سرمایه ٣۴ درصدی کگل از محل مطالبات و آورده نقدی صادر شد. کگل برای سال ١۴٠٠ رقمی بالغ بر ...