اگر اجازه همان منفی ۵ به جای منفی دو درصد داده می شد اول از همه نقدشوندگی حفظ می شد و در مرحله بعد بازار به تعادل خود می رسید حتی به قیمت آنکه شاخص به ١ میلیون واحد برسد. ظاهرا در مقطع فعلی صلاح بر آن نیست که افت مثلا ١۵ درصدی شاخص کل تیتر خبرها شود و هزینه این مصلحت از جیب سهامداران داده می شود...