بورس ٢۴ : بازار سرمایه در روزهای پایانی سال به روند کم رمق خود ادامه می دهد و همچنان انتظارها برای ارز از نقطه نظر سرمایه گذاران نزولی است.حال آن که شرکت ها در گزارش های ٩ ماهه به طور متوسط با رشد ٣٠٠ درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده اند.به نظر می رسد،هر چه به پایان سال نزدیک شویم با توجه به افت شدید قیمت سهام در بورس خرید سهم های دارای بنیاد با دید میان مدت و بلند مدت جذاب باشد. با این حال توصیه همیشگی تمرکز دست کم نیمی از دارایی های سرمایه گذاران در صندوق های با درآمد ثابت یا اوراق فاقد ریسک مثل اسناد خزانه اسلامی است...