دلار بازار در آخرین ساعات هفته از نرخ دلار بانکی هم پایین تر رفت! بورس ٢۴ - نرخ دلار در آخرین روز هفته به زیر نرخ فروش دلار صرافی ‎بانک ‌ها افت کرد و به کانال ٢۴ هزار تومان وارد شد. سکه تا غروب پنج شنبه در مرز ١٠ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان نوسان محدودی داشت و البته نسبت به آغاز هفته بیش از ٢ درصد ریزش ثبت کرد و...