از جمله سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی شرکت، سرمایه‌گذاری در شرکت داروسازی دانا با مالکیت ٢٩ درصدی می‌باشد که طی دوره ٩ ماهه سال ٩٩ سود خالص این شرکت با رشد ١٠۵ درصدی نسبت به سال قبل مبلغ ......