سرمایه گذاران در بازارهای مالی و مواد خام به دلیل تحولاتی که در هفته های اخیر رخ داده سردرگم شده اند و شاهد تغییر مداوم مسیر سرمایه ها هستیم. بخش های بزرگ از سبد سرمایه گذاران به طلا و سهام شرکت های فعال در حوزه نفت و پتروشیمی اختصاص دارد و ..