با تصمیم نهادهای ناظر مبنی بر خرید سهام خزانه توسط برخی نمادهای شاخص ساز همچون نمادهای گروه فلزات اساسی و تغییر روند عرضه و تقاضا در نمادهای بزرگ و پرطرفدار بازار طی روز معاملاتی قبل و با بازگشت قیمت‌ها به روند صعودی در این گروه......