طی این گزارش به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت معاملات سهام شرکت‌ها در بازار و در تاریخ ١٢ اسفند ماه استفاده شده است. همچنین به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی، از روش مقایسه‌ای و .......