در گروه سنگ‌آهنی بعد از گزارش فوق‌العاده کچاد حالا یک گزارش خوب از کگل داریم. فروش این شرکت در فصل پائیز ٨٧.٩٩۴ میلیارد ریال بوده است. کگل در دی ماه ٢٧.٨١٢ میلیارد و بهمن ماه ٣۴.١۴٧ میلیارد فروش زده است. بنابراین درآمد شرکت در زمستان از کوارتر سوم پیشی خواهد گرفت و می‌توان تحقق سود ...