طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته نیز همچون اکثر روزهای معاملاتی هفته قبل و همچنین ناشی از انتشار اخبار و شایعات در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی در منطقه و با توجه به ........