طی بازار روز چهارشنبه و در آخرین روز معاملاتی هفته ناشی از تغییر روند عرضه و تقاضا در ساعات پایانی بازار سه‌شنبه و بازگشت دوباره تقاضا به ویژه به سمت نمادهای بزرگ، در ابتدا معاملات به صورتی.......