حرکت صعودی قیمت مس و افت قیمت طلا برخی سرمایه گذاران را به تغییر ترکیب سبد دارایی های خود تشویق کرده است. این روزها به علل مختلف دیدگاه ها درباره آینده بازار مس کاملا مثبت است اما طلا کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در این زمینه باید به چند ..