متر و معیار برای ارزش گذاری این سهم هر چه بوده، قطعا با بازار بهار ٩٩ سنجیده شده نه زمستان و با وجود رقبای جذاب در این صنعت با قیمت های ارزان تر باید دید آیا خریداران حاضر به صف آرایی برای این سهم خواهند شد یا کار به متعهد عرضه خواهد رسید؟