انصافا متغیرهای بنیادی و تحولات سیاسی به شدت از بازار حمایت می‌کند اما آنچه در تابلوی معاملات قابل مشاهده است، فراری دادن نقدینگی از تالار شیشه‌ای و ایجاد رکود عمیق است. روزها یکی پس از دیگری می‌گذرند و کشتی اقتصاد ایران در کشاکش امواج ناملایمات اقتصادی هر روز مسیر مبهم‌تری را پیش روی خود می‌بیند. بورس نیز به ‌عنوان تنها مقصد غیرتورمی نقدینگی هر روز بیشتر تضعیف می‌شود تا نه راهی پیش روی مردم برای سرمایه‌گذاری در یک بازار مولد باقی بماند و نه ...