معاملات امروز نیز در حالی آغاز گردید که با افزایش هیجانات و شتاب‌زدگی سهامداران برای خروج از بازار به منظور جلوگیری از زیان بیشتر و بدون تغییر در روند عرضه و تقاضا، از همان ابتدا شاهد تشکیل صف‌های فروش در نمادهای......