طی معاملات امروز نیز با آغاز به کار شاخص کل در بازه‌های منفی و با روندی نزولی در اولین روز معاملاتی هفته و به دنبال آن افزایش فشار عرضه‌ها در کلیت بازار و درنتیجه ......