نوسان حرکت در یک کانال نزولی مشخص است. فعلا مهمترین حمایت و مقاومت، کف و سقف همین کانال است. هدف فعلی محدوده یک میلیون و چهارصد هزار واحد است که در این بین محدود یک میلیون و دویست و پنجاه و سپس یک میلیون و سیصد و سی هزار واحد، مقدار سرعت رشد را کند خواهند کرد. فعلا باید سطح یک میلیون و دویست و پنجاه هزار واحد شکسته شود... درباره مس قیمت در موج ٣ بزرگ قرار دارد ، با هدف ٩٨٠٠ تا ١٠ هزار دلار. آخرین ریز موج صعودی کار خود را از محدوده ٨٠٠٠ دلار شروع کرده است. آخرین کندل یک کندل پر قدرت صعودی است که به نظر قیمت تا مقاومت استاتیک و مرز روانی ١٠ هزار دلار رشد خواهد داد...